The Influence of Environmental Conditions in Arctic Regions.

entry image

Kas yra Natura 2000 ir jos įtaka miško kainai

"Natura 2000" yra Europos Sąjungos sukurtas tinklas, siekiant išsaugoti biologinę įvairovę ir apsaugoti labiausiai vertingus ir pažeidžiamus gamtos tipus bei rūšis, kurios yra svarbios Europos Sąjungai. Šis tinklas apima tiek saugomas teritorijas sausumoje, tiek vandens ekosistemas.

 

„Natura 2000“ tinklo teritorijų atranka Europos Sąjungoje grindžiama dviem esminiais teisės dokumentais: tai yra Paukščių direktyva ir Buveinių direktyva. Šios direktyvos sudaro teisinį pagrindą saugoti gamtos teritorijas, kurios yra svarbios biologinei įvairovei išlaikyti visame Europos kontinente.

 

Valdant „Natura 2000“ teritorijas, pagrindinis dėmesys skiriamas tvariam jų išsaugojimui. Šios teritorijos yra labai svarbios siekiant išsaugoti Europos gamtos paveldą ir užtikrinti, kad retos bei nykstančios rūšys bei jų buveinės būtų apsaugotos ilgam laikui.

NATURA 2000 Lietuvoje

Lietuvoje į „Natura 2000“ teritorijų tinklą taip pat patenka įvairios gamtinės zonos: miškai, pelkės, pievos bei vandens telkiniai. Šios teritorijos ne tik teikia prieglobstį nykstančioms rūšims, bet ir yra svarbios jų išsaugojimo požiūriu. Be to, jos svarbios moksliniams tyrimams, švietimui ir ekoturizmui. Šiuo metu tokio tipo zonos užima apie 15% šalies teritorijos.

 

Valdant "Natura 2000" teritorijas Lietuvoje, svarbu rasti pusiausvyrą tarp gamtos apsaugos ir žmogaus veiklų: žemės ūkio, miškininkystės ir kitų veiklų. Tai reiškia, kad gamtos apsaugos veiksmai turi būti derinami su vietos gyventojų poreikiais ir ekonomine veikla, siekiant užtikrinti tvarų vystymąsi.

 

"Natura 2000" tinklas Lietuvoje yra labai svarbus žingsnis siekiant išsaugoti šalies gamtos paveldą ir užtikrinti, kad retos bei nykstančios rūšys bei jų buveinės būtų apsaugotos ateities kartoms.

Kokią įtaką miško vertei turi "Natura 2000"?

Vis plečiant Natura 2000 tinklą, griežtinant reglamentavimą ir kai Lietuvos vyriausybės sprendimai dėl miškų kirtimo apribojimų siekia atitikti Europos Sąjungos reikalavimus, kyla tam tikras iššūkis miško savininkams. Dėl griežtų apribojimų, dalis miško savininkų gali patirti savo miško turto vertės sumažėjimą. Tai ypač aktualu tiems, kurių miškai yra įtraukti į saugotinas teritorijas, kur ūkinė veikla yra ribojama ar draudžiama. Tokia situacija sukuria neapibrėžtumą ir riziką miško savininkams, nes ateityje gali būti įvesti dar griežtesni apribojimai.

 

Ši neapibrėžta aplinka verčia miško savininkus svarstyti apie miško pardavimą 2024 metais, siekiant išvengti galimos ateities neapibrėžtumo ir finansinių nuostolių. Yra tikimybė, kad miškų vertė gali dar labiau mažėti, todėl miško pardavimas dabar gali atrodyti kaip protingas sprendimas, siekiant apsaugoti savo investicijas. 

 

Svarbu, kad miško savininkai atidžiai įvertintų esamą situaciją ir apsispręstų, atsižvelgdami į savo ilgalaikius tikslus ir galimas rinkos tendencijas.

Kaip sužinoti, ar turimas miškas patenka į NATURA 2000 zonas?

Paskutiniu metu sulaukiama daugybės užklausų iš miško savininkų, norinčių sužinoti, ar jų valdomi miškai ar jų dalys yra įtraukti į „Natura 2000“ teritorijų sąrašą. Štai keli vieši šaltiniai, kur galima sužinoti šią informaciją. 

 

  • www.geoportal.lt -  Lietuvos erdvinės informacijos portalas;
  • www.biomon.lt - valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Biologinės įvairovės duomenų bazė, kurioje galima rasti informaciją apie „Natura 2000“ teritorijas ir jų apsaugos tikslus.
  • https://stvk.lt/map - Saugomų teritorijų valstybės kadastro žemėlapis kuriame galima naudotis sluoksnių valdymo įrankiu ir pridėti „Biomon“ sluoksnį, kad gautumėte išsamesnę informaciją.