portfolio-eco-image-1miskusupirkimas.lt profesionaliai atlieka miškų kirtimo darbus visoje Lietuvoje. Vykdome pagrindinius, sanitarinius ar ugdomuosius miškų kirtimo darbus. Mūsų patyrusi komanda ir profesionali technika užtikrina geriausius rezultatus. Tik turint reikiamus įgūdžius galima garantuoti saugius miškų kirtimų darbus.

Atsižvelgiant į miško privažiavimo galimybes parenkama tinkamiausia technika, kuri užtikrintų kuo mažesnį dirvos paviršiaus žalojimą bei paskiriamas optimalus medkirčių skaičius. Miško kirtimo darbai vykdomi griežtai laikantis visų miško kirtimo taisyklių ir reglamentų. Vyruoja neteisinga nuomonė, jog miškų kirtimas yra gamtos niekojimas, tačiau galime patikinti, kad miško kirtimo darbai nepradedami kol nėra gaunamas leidimas. Todėl asmenims, norintiems vykdyti miško kirtimus reikės gauti leidimus iš regionų aplinkos apsaugos departamentų rajonų agentūros.

 

Pagrindiniai miško kirtimo darbai

Dažniausiai vykdomi miškų kirtimo darbai. Tai brandžių, bręstančių medžių kirtimai. Šie kirtimai vykdomi siekiant panaudoti brandžių medynų arba medžių medieną bei sudaryti palankias sąlygas naujiems miškams atkurti. Šiems kirtimams vykdyti yra būtinas leidimas, kurį išduoda Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus teritoriniai poskyriai, kurių kontroliuojamose teritorijose yra numatyti kirsti miškai. 

Ugdomieji miško kirtimo darbai

Tai yra tarpiniai miško kirtimo darbai, kurie vykdomi dar nepasiekus miško brandos. Šie miško kirtimai nebrandžiame miške atliekami, siekiant išauginti tam tikros rūšių sudėties ir geros kokybės produktyvų mišką. Miško savininkai privalo vykdyti būtinus jaunuolynų ugdomuosius kirtimus. Ugdomiesiems miško kirtimo darbams nėra reikalingas miško kirtimo leidimas. 

Sanitariniai miško kirtimo darbai

Miško kirtimai, kai siekiama išvengti ligų ar miško kenkėjų plitimo. Kertami pažeisti, džiūstantys medžiai ir sausuoliai, likviduojami ligų ar kenkėjų masinio dauginimosi židiniai ar vykdoma jų prevencija. Taip pat, kai norima iškirsti stichinių nelaimių ar gaisrų pažeistus medžius. Vykdant atrankinius sanitarinius kirtimus bei plynuosius sanitarinius kirtimus po stichinių nelaimių leidimas nėra privalomas, tačiau būtina pateikti informaciją apie planuojamus vykdyti kirtimus.